Název firmy:
Auto Anex s. r. o.
Sídlo firmy:
Žerotínova 378
CZ-40501 Děčín III
Právní forma:
Telefon:
734757800
Fax:
E-mail:
IČO:
25480570
Soudní příslušnost:
KS v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 20086
DVR:
DIČ:
CZ25480570
Bankovní spojení:
Česká spořitelna
Kód banky:
0800
Číslo účtu:
0926338339
IBAN: