Název firmy:
Auto Anex s. r. o.
Sídlo firmy:
Žerotínova 378
40501 Děčín III
Právní forma:
Telefon:
+420 412 558 098
Fax:
E-mail:
IČO:
C 20086
Soudní příslušnost:
Ústí nad Labem
DVR:
DIČ:
CZ25480570
IBAN:
BIC: